Aktualności

2018-03-28

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2018-03-21

Nawiązanie współpracy z Polskim Rejestrem Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku

Miło nam jest powiadomić, że Stowarzyszenie B-4 nawiązało kluczową współpracę z Polskim Rejestrem Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku. Celem zawartego porozumienia jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń oraz dorobku B-4 i PRS w zakresie pozyskiwania realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych technologii oraz szerzenia wiedzy na temat certyfikacji.

Czytaj więcej

2017-12-15

DOFINANSOWANIE NA DORADZTWO I INWESTYCJE DLA MŚP

W związku z realizacją poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP Stowarzyszenie B-4 serdecznie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do współpracy w zakresie realizacji projektów, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Jako Ośrodek Innowacji akredytowany przez Ministerstwo Rozwoju Stowarzyszenia B-4 oferuje:

 • rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie innowacji i związanych z tym usług doradztwa i wsparcia,
 • konsultacje dotyczące istniejącego już pomysłu wprowadzenia innowacji,
 • usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji

Czytaj więcej

2017-11-16

Preferencyjne pożyczki na rozwój podkarpackich firm w ramach RPO WP!

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie B-4 prowadzi w Krośnie punkt obsługi przedsiębiorców z terenu Podkarpacia zainteresowanych uzyskaniem preferencyjnych pożyczek na cele inwestycyjne realizowane na terenie woj. podkarpackiego.

Z pożyczki na specjalnych warunkach skorzystać mogą firmy posiadające siedzibę lub oddział na terenie woj. podkarpackiego – z segmentu mikro, małych i średnich firm t.j. zatrudniających poniżej 250 pracowników i przychodami rocznymi do 50 mln EURO (do 212 mln PLN/rok).

Czytaj więcej

2017-09-13

Stowarzyszenie B-4 rozpoczyna współpracę z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Porozumienie między Stowarzyszeniem B-4 a Akademią Marynarki Wojennej podpisane zostało przez Rektora – Komendanta AMW – komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta 06.09.2017 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Celem zawartej umowy o współpracy jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń oraz dorobku B-4 oraz AMW do realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych technologii. Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie realizacji wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych a także kooperację w obszarze komercjalizacji zrealizowanych wspólnie projektów badawczych.

Czytaj więcej

2017-07-28

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych"

Z przyjemnością ogłaszamy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020!

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
 • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych wszystkie spółdzielnie socjalne oraz inne przedsiębiorstwa społeczne z województwa podkarpackiego, chętne do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych.

Czytaj więcej

2017-07-27

B-4 tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Technologii Lotniczych

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie B-4 uzyskało dofinansowanie na projekt dotyczący utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii.

W ramach projektu planowany jest m.in. zakup niezbędnej z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb firm technologicznych infrastruktury badawczo-rozwojowej, stanowiącej uzupełnienie posiadanych przez Stowarzyszenie B-4 zasobów zlokalizowanych w hali badawczo-produkcyjnej w Krośnie. Zakupiona w ramach projektu infrastruktura B+R będzie wykorzystywana przez przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, jak i pozostałe przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego.

Powstanie tego typu jednostki wpłynie korzystnie na rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

2017-07-14

Diagnoza udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego do wypełnienia ankiety mającej na celu diagnozę ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz potrzeb szkoleniowych dotyczących tego obszaru.

Diagnoza prowadzona jest w związku z realizacją projektu pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”, nr POWR.02.09.00-00-0015/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zamówień publicznych pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalające na samodzielne składanie ofert w ramach postępowań przetargowych.

Ankieta do wypełnienia

Więcej informacji dotyczących projektu

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet do 20.07.2017 r.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Monika Dąbska

tel. 739 032 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017-07-05

B-4 prowadzi rekrutację do III edycji projektu E-senior!

Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i otrzymywaliśmy wiele telefonów z pytaniami czy powstanie nowa odsłona projektu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu szkolenie, miło nam poinformować, że od czerwca ruszyła rekrutacja do III edycji projektu E-senior. Projekt ten skierowany jest do osób po 60 roku życia, zamieszkujących jeden z powiatów: jasielski, krośnieński, miasto Krosno, mielecki, rzeszowski, miasto Rzeszów, ropczycko-sędziszowski lub strzyżowski województwa podkarpackiego. W ramach szkolenia wydzielone zostaną trzy bloki edukacyjne:
• Warsztaty efektywnego uczenia się, które pomogą usunąć granice psychologiczne i mentalne osób starszych przed uczeniem się i poznawaniem nowoczesnych technologii oraz składające się z szeregu ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie mózgu i ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy;
• Szkolenie informatyczne, pozwalające nabyć lub podnieść posiadane umiejętności obsługi komputera, Internetu oraz oprogramowania biurowego;
• Szkolenie z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, które umożliwi nabycie lub udoskonalenie posiadanych umiejętności obsługi i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennym życiu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz regulaminem projektu, które znajdują się na stronie: http://www.e-senior.b4ngo.pl  oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu.

Na zgłoszenia czekamy do końca października. Przypominamy również, że udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Szeremet

tel. (+48) 731 998 568

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie B-4

ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów

2017-06-29

„Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Miło nam powiadomić, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. Stowarzyszenie B-4 jako partner Lubelskiej Fundacji Rozwoju realizuje projekt pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:
- zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
- są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

W ramach prowadzonych działań B-4 oferuje:
- diagnozę dotychczasowego udziału przedsiębiorstw społecznych makroregionu II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- szkolenie ”Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” w grupach około 10-osobowych w wymiarze 32h,
- usługi doradcze w zakresie udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W obrębie szkolenia uczestnik ma zapewnione wyżywienie, serwis kawowy oraz niezbędne materiały szkoleniowe. Warto podkreślić, że udział w projekcie jest bezpłatny, zatem uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Rekrutacja będzie prowadzona do momentu uruchomienia pierwszej grupy szkoleniowej. Zachęcamy do udziału!

Osoba do kontaktu:

Monika Dąbska

tel. 739 032 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2017-06-19

B-4 sygnatariuszem Code of Ethics for EU Project management!

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie B-4 dołączyło do grona sygnatariuszy dokumentu „Code of Ethics for EU Project management”. Kodeks opracowało i sygnuje stowarzyszenie z Niemiec EU-Fundraising Association e.V.

„Code of Ethics for EU Project management” to dokument określający zbiór zasad i wartości reprezentowanych przez daną organizację działającą w obszarze zarządzania projektami unijnymi. Celem powstania Kodeksu Etyki jest dążenie do ciągłej optymalizacji pracy związanej z zarządzaniem projektami w obrębie całego jego cyklu. Poprzez podpisanie niniejszego dokumentu osoby fizyczne i organizacje dobrowolnie deklarują, iż stosować się będą do wymienionych w nim wysokich wymagań jakościowych dotyczących wszystkich obszarów realizacji projektu od komunikacji, przez działania operacyjne po rozliczenia finansowe.

Z chwilą podpisania dokumentu, B-4 formalnie dołącza do grona organizacji, które za swój cel stawiają sobie najwyższą jakość usług świadczonych w obszarze zarządzania projektami unijnymi.

Podgląd dokumentu: Code of Ethics for EU Project management.

2017-05-12

B-4 certyfikowanym Partnerem Szkoleniowym Microsoft

Miło nam powiadomić, iż B-4 uzyskało status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft, który upoważnia do oferowania oficjalnych szkoleń firmy Microsoft (MOC). Zapraszamy do skorzystania z szerokiego wachlarza szkoleń za zakresu technologii Microsoft.

Co wyróżnia szkolenia Microsoft na rynku?
• BOGATA OFERTA - pozwala wybrać rozwiązanie odpowiednie dla indywidualnych potrzeb firmy,
• PROFESJONALNI TRENERZY MICROSOFT - dzięki prowadzeniu szkoleń przez autoryzowanych trenerów Microsoft zapewniona jest gwarancja najwyższego poziomu przekazywanych informacji,
• MATERIAŁY SZKOLENIOWE PROSTO ZE ŹRÓDŁA - oficjalne kursy firmy Microsoft są materiałami do szkoleń technicznych opartymi
o określone role i technologie, które mają bezpośrednie przełożenie na praktykę zawodową. Osobom, które zapiszą się na kurs obejmujący wybrane oficjalne szkolenie Microsoft, firma Microsoft oferuje także materiały towarzyszące, z których można korzystać praktycznie zawsze
i wszędzie, korzystając z niemal dowolnych urządzeń.

Więcej szczegółów na stronie:www.microsoft.b4.org.pl

Pobierz prezentację dot. oferty B-4 na organizację szkoleń oraz doradztwa z zakresu technologii Microsoft

2017-01-12

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU”

Informujemy, iż od 4 stycznia 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia do projektu „Języki obce kluczem do Twojego sukcesu”. Nabór ma charakter otwarty i będzie prowadzona do zrekrutowania założonej liczby osób. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi oświadczeniami i załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Szczegółowe odnośnie projektu są dostępne na stronie www.szkoleniajezykowe.b4ngo.pl

2016-12-21

Szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem unijnym dla MŚP!

W związku z planowanym uruchomieniem na terenie całego kraju konkursów w ramach programu RPO działanie 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Stowarzyszenie B-4 serdecznie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do współpracy w zakresie organizacji szkoleń i doradztwa z dofinansowaniem unijnym.

W ramach prowadzonych działań B-4 oferuje:
• analizę potrzeb szkoleniowych firmy
• stworzenie wniosku na dofinansowane szkolenie
• koordynację procesu pozyskania finansowania na szkolenie
• organizację i przeprowadzenie szkolenia

Każde przedsiębiorstwo może liczyć na refundację kosztów szkoleń i/lub doradztwa do 80% ich wartości! Na ten cel w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w całej Polsce przeznaczono prawie 400 mln EUR.

Kto już dziś może skorzystać ze wsparcia?

Jako pierwsi z unijnego wsparcia w zakresie dofinansowania szkoleń skorzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP z województw dolnośląskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Dowiedz się więcej!

Pobierz ulotkę dot. oferty szkoleniowej B-4

Pobierz prezentację nt. oferty szkoleniowej B-4

Odwiedź stronę www.szkolenia.b4.org.pl

Dodatkowych informacji na temat oferty szkoleniowej B-4 udziela:
Katarzyna Dąbska tel. +48 609 779 924, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

2016-12-07

Stowarzyszenie B-4 w związku z realizacją projektów językowych na terenie m. Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, sanockiego, m. Przemyśl, powiatów przemyskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego, a także m. Krosno oraz powiatów krośnieńskiego, jasielskiego poszukuje do pracy osób na stanowiskach:

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO, LEKTOR JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ LEKTOR JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Miejsce pracy: Rzeszów, Łańcut, Nisko, Sanok, Przemyśl, Kolbuszowa, Strzyżów, Krosno, Jasło

OCZEKIWANIA
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia angielska, francuska, niemiecka)
• Minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów językowych oraz lekcji indywidualnych
• Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kursów na poziomie podstawowym oraz dla osób w wieku 50 plus

OBOWIĄZKI
• Przygotowywanie i powadzenie kursów językowych na poziomie podstawowym w wymiarze 120 godzin
• Przygotowanie kursantów do podjęcia egzaminu TGLS/ DELF kończącego kurs
• Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień egzaminatora TGLS

OFERUJEMY
• Elastyczne warunki zatrudnienia
• Miłą atmosferę pracy oraz pełne wsparcie w zakresie organizacji szkoleń
• Możliwość współpracy z organizacją o ugruntowanej pozycji na rynku

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2016-12-02

Bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA zadania publicznego pn. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego PRO-FIL współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszamy mieszkańców woj. podkarpackiego do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz prawnych.

Konsultacje w ramach zadania publicznego trwają do 15.12.2016 r. i skierowane są w sposób szczególny do osób:
• uzależnionych od narkotyków/ dopalaczy i ich bliskich,
• doznających przemocy domowej,
• zagrożonych uzależnieniami.

Więcej informacji nt projektu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/events/146555725748577/.

2016-09-05

Zapraszamy małe i średnie firmy do udziału w projekcie audytu wzorniczego

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności MMŚP z sektora produkcyjnego, z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i wdrożenie jego rekomendacji do działalności podmiotu. Więcej informacji o projekcie: http://b4.org.pl/wtoku/165-audyt-wzorniczy.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2016-09-02

Profesjonalne usługi rekrutacji i selekcji pracowników

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców poszukujących pracowników do skorzystania z profesjonalnych usług B-4 w zakresie rekrutacji i selekcji. Więcej informacji o naszych usługach w tym zakresie znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej: www.rekrutacja.b4.org.pl.

Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby szukające pracy bądź rozważające zmianę miejsca zatrudnienia do zgłaszania się do nas celem pozostawienia swojego CV w naszej bazie.

Zapraszamy do współpracy!

2016-08-23

Pierwsze podsumowanie projektu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w mediach

Ponieważ najważniejsza faza zakrojonego na szeroką skalę projektu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, który od zeszłego roku realizuje Stowarzyszenie B-4, zbliża się do końca, nadszedł czas na pierwsze podsumowania. Miło jest nam poinformować, że fakt ten odnotowują media lokalne i krajowe. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi na ten temat:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1970039.html

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1970039.html

http://www.isanok.pl/aktualnosc/id18251,dzieki-projektowi-775-osob-znalazlo-prace

NOWINY - Nasz tygodnik (dodatek)

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,20543402,bezrobotni-skorzystali-z-pomocy-800-osob-znalazlo-prace.html

http://www.biznesistyl.pl/biznes/biznes-na-co-dzien/4660_.html

 

2016-07-21

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystent/ka ds. rekrutacji i selekcji

W związku z dynamicznym rozwojem działalności Stowarzyszenia B-4 w obszarze edukacji i rynku pracy obecnie do naszego zespołu projektowego poszukujemy osoby na stanowisko:

ASYSTENT/KA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW

OCZEKIWANIA
• Ukończone studia wyższe, preferencyjnie na kierunkach: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Psychologia lub pokrewne
• Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
• Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy
• Wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość, autoprezentacja, umiejętność pracy w zespole)
• Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

OBOWIĄZKI
• Współpraca przy projektach dot. rekrutacji i selekcji pracowników
• Prowadzenie działań z zakresu „Employer Branding”
• Aktualizowanie bazy kandydatów
• Prowadzenie prac administracyjno-biurowych

OFERUJEMY
• Możliwość współpracy przy projektach rekrutacyjnych i rozwojowych z wielu branż i dla wielu różnych organizacji
• Ambitne wyzwania oraz rozwój zawodowy
• Umowę o pracę - po pozytywnie zakończonym stażu
• Pracę w miłej atmosferze

Mile widziane osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Aplikacje z dopiskiem „Asystent/ka ds. rekrutacji i selekcji” prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.07.2016 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

2016-07-01

Szanowni Państwo!

Początkiem czerwca Komisja Europejska opublikowała The Smart Guide to Cluster Policy. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem dla przedstawicieli władzy regionalnej w zakresie roli klastrów we wspieraniu procesów modernizacji przemysłowej, rozwoju MŚP oraz inteligentnych specjalizacji. Jest to również ciekawa pozycja dla praktyków clusteringu, zawierająca szereg aktualnych informacji, m.in. przykłady dobrych praktyk, błędnie podjętych decyzji, czy Smart Cluster Stories.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, dostępną pod poniższym linkiem: http://www.clustercollaboration.eu/news/smart-guide-cluster-policy-published.

2016-06-24

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, iż po dokonaniu przez Ministerstwo Rozwoju oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie B-4, z dniem 23 czerwca br. nasz ośrodek innowacji uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu całej Polski do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

 

2016-05-04

Zaproszenie do programu płatnych staży dla studentów i absolwentów

Stowarzyszenie B-4 prowadzi stały program płatnych staży skierowany do studentów i absolwentów. Szczegóły programu „Gra o staż w B-4” znaleźć można na stronie http://www.graostaz.b4ngo.pl/.

Zgłoszenia do aktualnej edycji przyjmujemy do 30 czerwca 2016.

Jesteśmy prężną organizacją, która daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obrębie wielu obszarów, do których zaliczyć można:

• Edukacja i rynek pracy
• Badania, rozwój, innowacje
• Wsparcie dla biznesu
• Kompleksowa obsługa projektów.

 

2016-04-21

AKCJA CROWDFUNDINGOWA INSTYTUTU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z przyjemnością informujemy, że na portalu polakpotrafi.pl zamieszczony został projekt „Zostań Wirtualnym Coachem”, który firmuje IES. Akcja, prowadzona w ramach tzw. finansowania społecznościowego, ma na celu zebranie środków pieniężnych na pokrycie kosztów projektu wspierającego utalentowane, bezrobotne osoby na Podkarpaciu.

Zachęcamy wszystkich do wspierania tej ciekawej inicjatywy! Nawet drobne wpłaty przyczynią się do realizacji celi, jakie stawia sobie IES.

Więcej szczegółów na: https://polakpotrafi.pl/projekt/zostaN-wirtualnym-coachem?utm_source=projects.

 

2016-03-10

B4 z przyjemnością informuje, że złożyło wniosek o akredytację ośrodka innowacji!

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu całej Polski do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Na pokrycie kosztów naszych usług proinnowacyjnych można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (więcej na temat konkursu: http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp)

Zainteresowanych usługami proinnowacyjnymi prosimy o kontakt z p. Elżbietą Sarzyńską (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 739 227 214).

 

2016-02-29

Zostań liderem rynku dzięki innowacjom! Do 18 marca trwa nabór wniosków na dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z B-4. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie oraz doradztwa pro-innowacyjnego. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Elżbietą Sarzyńską - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 739 227 214.

Dofinansowanie w ramach działania można otrzymać na doradztwo, pomoc i szkolenia oraz na wsparcie wdrażanych w firmie innowacji produktowych lub procesowych, o charakterze technologicznym (w ramach obszaru Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

 

 

2016-02-26

Szanowi Państwo,

w związku z postępowaniem z dnia 17.02.2016 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącym wykonania zamówienia w postaci Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie składania ofert, tj. do dnia 24.02.2016 r. do godz. 15:00, wpłynęły następujące oferty:

I. Biuro Projektowe Bogusław Kowalski ARCHINOVA, ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków

 • Data wpływu oferty: 22.02.2016 r., godz. 11:20
 • Wykonawca przedstawił ofertę na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku za całkowitą cenę brutto 19 680,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Oferta uzyskała 75 pkt.

II. KKAD, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków

 • Data wpływu oferty: 23.02.2016 r., godz. 12:15
 • Wykonawca przedstawił ofertę na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku za całkowitą cenę brutto 15 811,65 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset jedenaście złotych 65/100). Oferta uzyskała 93,35 pkt.

III. DRAFT Jasiński Piotr, ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów

 • Data wpływu oferty: 23.02.2016 r., godz. 12:15
 • Wykonawca przedstawił ofertę na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku za całkowitą cenę brutto 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Oferta uzyskała 100 pkt.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, warunkiem udziału w postępowaniu było spełnienie określonych w nim wymogów. Komisja ds. weryfikacji ofert stwierdziła, że wymogi formalne spełniają wszystkie oferty. Mając na uwadze, że jedynym kryterium oceny ofert i trybu wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena wyrażona w kwocie brutto, Komisja rekomenduje podpisanie umowy z następującym Wykonawcą: DRAFT Jasiński Piotr, ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów za całkowitą cenę brutto 14 760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

2016-02-22

Jak często zdarza Ci się robić zakupy przez Internet? Raz w miesiącu, a może kilka razy w tygodniu? Jeśli korzystasz z opcji zakupów online i podoba ci się to czym zajmuje się Stowarzyszenie B-4 już teraz możesz nas wesprzeć tylko poprzez sam fakt robienia zakupów przez Internet! Wystarczy, że zarejestrujesz się w serwisie FaniMani.pl i zrobisz zakupy w wybranym przez siebie sklepie biorącym udział w projekcie. Płacisz tyle co zawsze, a część pozyskanego dochodu zostanie przekazana na rzecz wybranej przez Ciebie organizacji prospołecznej.

Listę sklepów i organizacji biorących udział w projekcie, które możesz wesprzeć znajdziesz na: https://fanimani.pl/.

My dostępni jesteśmy tutaj: https://fanimani.pl/stowarzyszenie-b-4/.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń