2017-07-28

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Skutecznie i profesjonalnie - przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych"

Z przyjemnością ogłaszamy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020!

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
  • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych wszystkie spółdzielnie socjalne oraz inne przedsiębiorstwa społeczne z województwa podkarpackiego, chętne do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych.

Przypominamy, że w ramach projektu oferujemy następujące działania:

  • diagnozę dotychczasowego udziału przedsiębiorstw społecznych makroregionu II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • szkolenie ”Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” w grupach około 10-osobowych w wymiarze 32h,
  • usługi doradcze w zakresie udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W obrębie szkolenia uczestnik ma zapewnione wyżywienie, serwis kawowy oraz niezbędne materiały szkoleniowe. Warto podkreślić, że udział w projekcie jest bezpłatny, zatem uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Rekrutacja będzie prowadzona do momentu uruchomienia pierwszej grupy szkoleniowej. Zachęcamy do udziału!

Prosimy również o wypełnienie ankiety służącej rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw społecznych https://przedsiebiorstwaspoleczne.b4.org.pl/

Dokumenty do pobrania:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Monika Dąbska

tel. 739 032 389

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń