2017-09-13

Stowarzyszenie B-4 rozpoczyna współpracę z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Porozumienie między Stowarzyszeniem B-4 a Akademią Marynarki Wojennej podpisane zostało przez Rektora – Komendanta AMW – komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta 06.09.2017 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Celem zawartej umowy o współpracy jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń oraz dorobku B-4 oraz AMW do realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych technologii. Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie realizacji wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych a także kooperację w obszarze komercjalizacji zrealizowanych wspólnie projektów badawczych.

 Więcej o działalności AMW: www.amw.gdynia.pl  

Więcej o działalności badawczo-rozwojowej B-4: www.b4.org.pl/badania 

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń